Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Arbejderbevægelsens erhvervsråd – Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne
I perioden 2009 til 2011 er 362.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark.
Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter mellem landsdelene.
Der er en klar tendens til, at hovedstadsområdet inkl. Nordsjælland og Østjylland i høj
grad har tiltrukket borgere, som er i job. Modsat er de arbejdsløse i stor stil flyttet til de øvrige
dele af landet.

 

Læs hele artiklen på Arbejderbevægelsens erhvervsrådshjemmeside: Arbejderbevægelsens erhvervsråd – Folk i job flytter til storbyområderne