Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Berlinske – De kloge forlader landet og flytter til byen

De kloge forlader landet og flytter til byen

Det er især folk med høje karakterer, der søger mod de store byer og bliver boende, viser ny undersøgelse. Politikerne er uenige om, hvordan man kan få flere af de boglige til at flytte tilbage til yderområderne igen.

Flyttebilerne kører fra de små byer med retning mod de store byer, og det er primært de boglige, der sidder bag rattet, og de mindre boglige, der bliver ude på landet. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Kraka. Samtidig viser analysen, at de store byer i høj grad er bedst til at fastholde de boglige. Kraka bruger termen brain-drain om udviklingen, hvor alle de kloge flytter fra yderområderne. De store byer oplever modsat etbrain-gain….

Læs hele artiklen på Berlinske hjemmeside: Berlinske – De kloge forlader landet og flytter til byen