Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Fakta

 Gode grunde til en motorvej

–          Infrastruktur som international konkurrenceparameter (adgang til: E45, Århus, Århus Havn, Lufthavn, Uddannelsesinstitutioner, Arbejdskraft, Vejnettet)

–          Koblingen mellem Århus og Midt/Nordvest-Jylland

–          Øget produktivitet (mindre kø og ventetid)

–          Øget konkurrenceevne

–          Adgang til arbejdskraft

–          Adgang til arbejdspladser

–          Adgang til videnarbejdspladser

–          Fastholdelses af arbejdspladser

–          Billigere/mere effektiv varetransport

–          Adgang til E45

–          Adgang til Århus Havn

–          Miljø

–          Energi

–          Trafiksikkerhed