Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Trafik støj

I forhold til den nuværende rute 26, reduceres antallet af støjbelastede boliger fra 16-24% og antallet af stærkt støjbelastede boliger med 55-59%, ved etablering af en motorvej.

Ved sammenligning med 0-alternativet vil linjeføring Nord
medføre færre støjbelastede boliger. Antallet af støjbelastede
boliger reduceres med 24 % mens antallet af stærkt
støjbelastede boliger reduceres med 59 %.

Ved sammenligning med 0-alternativet fremgår det, at linjeføring
Midt vil medføre færre støjbelastede boliger. Antallet
af støjbelastede boliger reduceres med 21 %, mens antallet
af stærkt støjbelastede boliger reduceres med 55 %.

Ved sammenligning med 0-alternativet fremgår det, at linjeføring
Syd vil medføre færre støjbelastede boliger. Antallet af
støjbelastede boliger reduceres med ca. 16 %, mens antallet
af stærkt støjbelastede boliger reduceres med 59 %….

Læs hele Vejdirektoratets analyse her:
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/VVM-rute26/Documents/Rute26_Aarhus_Miljo[1].pdf