Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om:

Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden, 24. juni 2014.

 

Videre forløb for en række beslutningsklare vejprojekter
Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad)

Parterne noterer sig, at der foreligger en færdig VVM-undersøgelse for udbygning af rute 26, Aarhus-Viborg.
I aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er det for linjeføringen ved Viborg besluttet at gå videre med Vejdirektoratets hovedforslag til en nordlig linjeføring og derved opgive øvrige linjeføringer på strækningen ved Viborg.

Parterne ønsker i forlængelse heraf at skabe afklaring for de berørte grundejere og lokalområder ved at fastlægge linjeføringen mellem Aarhus og Søbyvad.

Parterne er enige om, at linjeføring syd vælges på delstrækning 1 og 2, og linjeføring nord vælges på delstrækning 3, og dermed opgives øvrige linjeføringer på strækningen Aarhus-Søbyvad.

Samtidig er parterne enige om, at der oprettes en pulje på 32,2 mio. kr. til at finansiere forlodsovertagelser af ejendomme i den valgte linjeføring.

 

Læs hele Trafikaftale PDF’en: Trafikaftale 2014 – udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden