Motorvejen fra Aarhus til Viborg

Udtalelse – Niels Ove Christensen – Arla Foods

“Vi har regnet ud, at omkring 75 procent af alle vore transporter bruger rute 26. Så derfor vil det betyde meget for os, hvis hovedlandevejen bliver udbygget til en 2 plus 1 motortrafikvej til Hammel og motorvej det sidste stykke ind til E45-motorvejen ved Tilst.”

“Vi har jo en fin vej fra Rødkærsbro til Viborg, hvor der jo er en motortrafikvej og en firesporet vej. Problemet er den anden vej mod Aarhus, hvor vi kan spare en del tid, hvis vejen udbygges. Noget helt andet er, at den nuværende vej mange steder ikke er særligt velegnet til vores store transporter.”

– Niels Ove Christensen, Streetmannager Arla Foods